Faste innhentinger         

 

 

 

      STED                                             

 

 • AUTO TRIO                                         

 • BOS FJELDBO                                        

 • BOS LØRENSKOG                                 

 • BEVOLA LARVIK                                  

 • BPW HOFSTAD                                    

 • DRAMMEN (VTC/SCANIA)                     

 • EGIL ENG                                            

 • EGIL VERNE                                        

 • FARTSKRIVER                                     

 • HIAB                                                   

 • HELLANOR (MÅ RINGE)                        

 • KORP & SON                                       

 • LVD                                                    

 • KLØFTA OMR (MÅ RINGE)                    

 • JESSHEIM (VTC)                                  

 • MOREK                                               

 • NORSK SCANIA SENTRALLAGER           

 • POWERTRAIN (MÅ RINGE)                   

 • PTO (MÅ RINGE)                                 

 • RICH.STEEN                      

 • RODIN            

 • SKAB (MÅ RINGE)                               

 • SOLARIS

 • SORTIMO                                            

 • SCMITZ                                        

 • TRANSPORTUTSTYR SKEDSMO            

 • THERMO KING                                   

 • TRUCK & TRAILER                             

 • TRUCK-LINE                                        

 • VBG                                                  

 • VOLVO SENTRALLAGER OSLO              

 • TOBIDAN                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVGANG KLOKKEN

 

09:00

09:00

09:30

15:00

09:30

09:15

09:30

09:30

08:30

09.00

09:15

09:00

08.30

08.15

08:30

09:30

09:20

09:00

09:30

09.00

08.30

08:30

09.00

09:00

08:45

09.15

09:15

10:00

09:00

09:30

10:00

09:30

REFERANSER

 

Samtransport AS, Persveien 20                            Mail:                                                   Faktura Mail:

                                                                        ron@samtransportas.no                        samtransport@faktura.poweroffice.net

P.B 66 Alnabru                                                   bjorn@samtransportas.no

0614 OSLO                                                        rolf@samtransportas.no 

Mail: post@samtransportas.no                               

                                                                        Mobil:

                                                                        Ron Sæther    :924 20 222

Org.nr.996 625 206                                            Bjørn hansen   :924 49 154

                                                                        Rolf Ødegaard :908 31 867