!cid_image002_png_01D4597A.png

SAMTRANSPORT AS                                        

Har egne ruter med faste daglige avganger.

Vårt distribusjonsnett er et raskt og sikkert alternativ til ordinær postgang, som dekker hele det sentrale Østlandet

 

OSLO-ØSTLANDET 

VI DEKKER SENTRAL ØSTLANDET 

ALLE DAGER MED VÅRES RUTEBILER

 

EDI

EDI – elektronisk datautveksling:

Elektroniske løsninger er effektivt og kostnadsbesparende, . Dette gjør vi enten via tilkobling til en online-portal på nettet, eller med direkte filoverføring via EDI.

 

oppsett av EDI / Online-tilgang på sende    e-post til Post@samtransportas.no

Vi skal ikke være som alle andre leverandører av budbil- og transporttjenester. Vi forsøker, heller, å være enda bedre på vår visjon innen budbil, transport og distribusjon, som i hovedsak bare består av «KVALITET og SERVICE!»

MIDNIGHTEXPRESS

OSLO-TRONDHEIM-OSLO

REFERANSER

 

Samtransport AS,                                               Mail:                                                   Faktura Mail:

                                                                        ron@samtransportas.no                        samtransport@faktura.poweroffice.net

P.B 66 Alnabru                                                   bjorn@samtransportas.no

0614 OSLO                                                        rolf@samtransportas.no 

Mail: post@samtransportas.no                               

                                                                        Mobil:

                                                                        Ron Sæther    :924 20 222

Org.nr.996 625 206                                            Bjørn hansen   :924 49 154

                                                                        Rolf Ødegaard :908 31 867 

SAMTRANSPORT